Jumpyfun attractieverhuur houdt zich eraan om zuivere, veilige attracties en apparatuur te leveren in goede staat.

Algemene voorwaarden

 • De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking.
 • Bij ondertekening van de bestelbon, betaling van het voorschot, mondeling akkoord of bestelling via elektronische post gaat de huurder akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden kunnen zich bevinden op de bestelbon maar zijn steeds openbaar te raadplegen via de website.
 • Deze voorwaarden kunnen worden aangevuld met specifieke voorwaarden per product en worden dan vermeld vermeld in de handleiding of bestelbon.

Attracties

 • Het is verboden om over de muren van de springkastelen te klimmen (uitgezonderd de speciale klimtoestellen).
 • Het is verboden eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen enz… op de attracties te brengen.
 • De attracties, games en speldoeken mogen niet worden betreden met schoenen. Volwassenen of dieren zijn niet toegelaten op de attracties.
 • In geval van regen laat men de attractie opgeblazen ! Enkel bij storm mag het kasteel worden afgelaten om schade te voorkomen. Bij niet naleven hiervan zal eventuele opgelopen schade worden verhaald op de huurder.
 • De motor mag in geen geval worden afgedekt wegens kans op oververhitting.
 • Bij langere huurperiodes zal de huurder zorgen dat de attractie ook ’s nachts gevrijwaard blijft van diefstal.
 • De huurder zorgt voor een veilige elektriciteitsaansluiting van 220V 16A volgens de huurformule. (schade aan onze toestellen door slechte elektriciteitsvoorziening zal worden aangerekend).
 • De attracties worden na elke huurperiode gereinigd en op regelmatige basis gedesinfecteerd.
 • Bij buitensporige vervuiling zullen kosten worden aangerekend. Ook extra reiniging ten gevolge van kindergrime zal worden aangerekend. De huurder doet geenszins pogingen om met producten eventuele vervuiling te verwijderen. Deze kunnen namelijk schade toebrengen aan het materiaal.
 • Sommige attracties en games zoals rodeostier, zwiermolen enz. hebben specifieke extra voorwaarden die u vooraf zullen worden overhandigd.

Apparatuur / Games

 • De goederen worden in perfecte staat afgeleverd en dienen zo terug te worden ingeleverd.
 • Men bedient de toestellen volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen en instructies van het Jumpy attractieverhuur. De apparaten mogen enkel door volwassenen worden bediend.
 • Klachten moeten onmiddellijk worden gemeld en worden niet meer aanvaard na de gebruiksperiode.
 • Tenzij anders overeengekomen mogen enkel grondstoffen gebruikt worden welke zijn geleverd door Jumpyfun. Bij gebruik van andere grondstoffen kunnen extra kosten worden aangerekend voor reiniging of herstelling en kan de borg worden ingehouden. Uitgezonderd hiervan zijn toestellen voor hamburger, hotdog, bain marie, chocoladeverwarmer, soep enz.
 • Geleverde grondstoffen worden om hygiënische reden niet teruggenomen.
 • Elk toestel heeft zijn specifieke reiniging welke mondeling of via de handleiding wordt uitgelegd.
 • Bij buitensporige vervuiling door aanbakken, verbranding enz.  worden herstelkosten aangerekend met een minimum van 25 € excl. btw.

Schade / Ongevallen

 • Bij vaststelling van al dan niet opzettelijke schade of verlies zal deze worden verhaald op de huurder.
 • Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook, voor, na of tijdens de verhuurperiode, schade of letsels ontstaan tijdens levering, plaatsing en afbouw kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar 0486 577 745.
 • LAAT U VOORAL NIET AFSCHRIKKEN DOOR HET BOVENSTAANDE.
  De meeste familiale verzekeringen dekken eventuele schade.

Huurperiode / Leveringen / Afhalingen

 • Bij afhaling van spelmateriaal en apparaten duurt een dag huur maximum 24 uur.  Bij levering kan deze tijdsperiode afwijken volgens de ophaal-, of leverronde.
 • Sommige spellen, attracties of luchtkussens kunnen niet worden afgehaald en worden in principe ’s morgens geleverd en ’s avonds afgehaald volgens ronde.
 • In deze periodes zijn attracties en toestellen bedrijfsklaar. Van deze periodes kan enkel na overeenkomst worden afgeweken. Door onvoorziene (verkeers)omstandigheden tijdens de levering kan er een kleine afwijking op de huurperiodes ontstaan. Hiervoor kan de huurder geen schadevergoeding eisen.
 • Jumpyfun houd zoveel mogelijk rekening met de gevraagde lever-, en ophaaltijden. Soms hangen deze tijden af van de vlotheid van de transportronde en zijn zeker niet bindend.
 • Bij levering door onze diensten of externe partner zal er een forfait en  kilometervergoeding worden gerekend per gereden km volgens de gangbare tarieven.
 • De huurder zorgt voor bekwame hulp tijdens de op- en afbouw van attracties bij basic rent formule. (minimum 1 persoon of meer indien de levering dit vereist).
  De hulp volgt de instructies van onze medewerker en werkt mee tijdens de opbouw en afbouw ongeacht tijdstip of weer. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen extra personeelskosten worden aangerekend.
 • Levering en plaatsing van springkastelen of attracties gebeurt steeds gelijkvloers en zonder trappen binnen korte afstand vanaf de bestelwagen.
 • Apparaten en spellen worden geleverd gelijkvloers tot aan de eerste drempel. De huurder zorgt verder voor de opstelling.
 • Bij het ophalen zorgt de huurder dat alle goederen zich centraal op 1 punt bevinden zoals bij levering. Indien de chauffeur alle goederen zelf dient te verzamelen zullen hiervoor kosten worden aangerekend.
 • De aflevering en ophaling is beperkt in tijd en gerekend volgens de ordergrootte. Wachttijden of extra levertijd wordt aangerekend volgens de geldende tarieven.
 • De huurder verwittigd als de huurperiode vroeger dan voorzien afloopt.
 • Bij te laat inleveren van afgehaalde goederen zal extra huur en administratiekost worden aangerekend.  Huurverliezen omdat hierdoor de goederen niet beschikbaar zijn voor een volgende klant zullen worden aangerekend.

Boekingen / Betalingen

 • Een reservatie wordt pas geregistreerd na betaling van een voorschot/waarborg. Betaling kan door storting op onze rekening BE97 7310 4189 2049. Betalingsinstructies worden per mail doorgestuurd.
 • Annulatie dient tijdig vooraf te worden doorgegeven bij voorkeur aangetekend. Bij niet aangetekende annulatie dient deze uitdrukkelijk bevestigd te worden door Jumpy.
  Annulatie per mail die niet uitdrukkelijk door Jumpy werd bevestigd voor akkoord wordt niet aanvaard. Sms berichten worden niet aanvaard als geldige annulatie.
  De tijd van ontvangst van een aangetekende zending of de bevestiging van Jumpy is doorslaggevend voor de bepaling van het te betalen percentage over het originele huurbedrag.
  Bij annulatie worden er steeds administratiekosten aangerekend.
  Er is echter bij gegronde reden mogelijkheid tot het kosteloos verplaatsen van de bestelling.
  Mogelijkheden om een bestelling te verplaatsen of geldende annulatiekosten zijn verkrijgbaar op aanvraag.
  Als bestellingen niet worden afgehaald of niet kunnen worden geleverd (laattijdige annulatie, weigering van de levering of afwezigheid) zal het volledige huurbedrag in rekening worden gebracht.
 • Los van het voorschot/borg moeten huurcontracten tenminste 14 dagen voordien voldaan zijn anders behoudt de verhuurder het recht de reservatie verder te verhuren.
 • Bij last minute contracten dient het volledige huurbedrag betaald te worden alvorens de attractie wordt geplaatst en/of toestellen worden afgeleverd. Onze medewerker krijgt de uitdrukkelijke opdracht niet te leveren wanneer het saldo niet werd voldaan.
 • De borg wordt cash of via bank terugbetaald na inspectie en goedkeuring van de attractie of apparatuur.

Facturatie

 • Facturatiegegevens worden doorgegeven bij de bestelling, en kunnen achteraf niet worden gewijzigd.
  Facturatiekosten zijn gratis voor bestellingen vanaf 125 euro excl. btw.
 • Onze facturen zijn onmiddelijk contant betaalbaar en onze voorwaarden hebben prioriteit op de voorwaarden en eventuele betalingstermijnen vermeld op bestelbons of in de algemene voorwaarden van de huurder.
 • Bij niet betalen op de vervaldatum is van rechtswege met onmiddellijke ingang een schadevergoeding  verschuldigd van 15% met een miniumum van 65 euro en een interest van 1,5% per aangevangen maand.

Voor alle betwistingen, die uit deze overeenkomst zouden kunnen voortspruiten, zijn alleen de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd.